Welkom bij
Gilde

Zutphen

Kennis – Ervaring – Participatie

Stichting Gilde Zutphen is een unieke vrijwilligersorganisatie, waar vakmensen belangeloos hun kennis en (levens)ervaring delen met anderen, en zich inzetten voor een leefbare stad en het welzijn van hun stad- en streekgenoten.

Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen Gilde Zutphen. Het gaat bij ons steeds om iets leren in een ontspannen sfeer, of iets actiefs doen samen met anderen. Onze activiteiten zijn meestal kleinschalig met veel aandacht voor de deelnemers.

Laatste nieuws

Kan Zutphen zelf in eigen energie voorzien?

Op woensdag 8 april organiseert Gilde Zutphen de lezing: Kan Zutphen zelf in eigen energie voorzien? Sprekers zijn: Cyp Wagenaar en Silvester van Veldhoven De Nederlandse aardgasvoorraad is bijna op. Ook de olievoorraden verminderen. Maken we ons niet te veel afhankelijk van andere landen, zoals Rusland? Of van grote energiebedrijven? En moeten we maar blijven doorgaan…
| lees meer

Nieuwe fietsgroepen bij het Gilde!

Al meer dan 10 jaar organiseren de zelfstandige fietsgroepen van het Gilde bijzondere fietstochten in de wijde omgeving van Zutphen. Iedere groep kent zijn eigen afstand:  30, 40, 55 of 80 km, fietst zijn eigen tempo en heeft zijn eigen sfeer. De fietsgroepen hebben elk een coördinator die de planning en de continuïteit in de…
| lees meer

Geslaagde informatiebijeenkomst POWER

Meer dan 50 geïnteresseerde senioren bezoeken op 10 februari in het Pakhuis Noorderhaven de informatiebijeenkomst over het project POWER Veerkracht op leeftijd. Cees de Boer en Marion Damgrave geven daar een inkijkje in de achtergronden van POWER en de vijf inspiratieworkshops die zij vanaf 3 maart samen gaan begeleiden. POWER is een nieuw initiatief van…
| lees meer

Nieuw project: POWER Veerkracht op leeftijd

In februari begint het Gilde met een nieuw project: POWER Veerkracht op leeftijd. POWER is een project voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Meer informatie vindt u op de pagina POWER Veerkracht op leeftijd.
| lees meer

Nieuwe folder Gilde Zutphen

Alle donateurs en deelnemers van het Gilde hebben eind augustus de nieuwe gildefolder thuis ontvangen, met daarin een kort overzicht van alle activiteiten en projecten, inclusief het programma van de Gildelezingen 2014-2015. Belangstellenden kunnen deze informatie downloaden door te klikken op Folder Gilde Zutphen en Programma lezingen 2014-2015.
| lees meer